Skip to main content
Nyheter

Ökning av dödligt våld mot kvinnor

Publicerad 21 april 2019

Brottsförebyggande rådet släpper årligen rapporter om brottsligheten i Sverige. I år visar Brå:s rapport om dödligt våld 2018 att 33 kvinnor föll offer för dödligt våld i Sverige förra året. I de fall där kvinnor dödas handlar det oftast om våld i nära relation.

Mellan åren 2011 och 2017 minskade det dödliga våldet mot kvinnor kontinuerligt. Trenden bröts emellertid under 2018, då antalet kvinnliga offer för dödligt våld återigen låg på samma nivå som under 2011. I 31 % av alla fall av dödligt våld under 2018 var offret således en kvinna. I praktiken handlar det om 33 kvinnliga offer, mot 27 kvinnliga offer under 2017. Detta framgår av Brottsförebyggande rådets, Brå:s, rapport om konstaterade fall av dödligt våld under 2018.

Våld i nära relationer

I de fall där kvinnor är offer för dödligt våld, handlar det i de flesta fall om våld i nära relation. Med nära relation avses en relation mellan personer som är eller har varit gifta, sambor, särbor eller personer som har gemensamma barn. Även relationen mellan barn, föräldrar och syskon räknas som nära relation. I 22 av fallen med dödligt våld mot kvinnor under 2018, det vill säga i 67 % av fallen, handlade det om våld i en parrelation.

Kvinnor drabbas värst

Våld och andra övergrepp i nära relation drabbar många, framförallt kvinnor. Under 2018 uppgav 7% av den kvinnliga befolkningen att de någon gång utsatts för brott i nära relation. I de flesta fall får våldet inte dödlig utgång. I de fall där våldet har dödlig utgång, har våldet emellertid nästan alltid föregåtts av annat våld och andra övergrepp. Det är därför viktigt att anmäla våld och övergrepp i ett tidigt skede.

Brott i nära relationer ska anmälas

Att anmäla brott i nära relation kan vara svårt av flera anledningar, däribland skamkänslor, rädsla för bestraffning eller en föreställning om att brottet inte är tillräckligt allvarligt för att polisen ska ta det på allvar. Enligt Polisen är det emellertid “ingen tvekan, brott i nära relationer ska polisanmälas.”

Agera som närstående

Du som misstänker att någon annan utsätts för brott i nära relation, har också ett ansvar. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra med sådana misstankar och det är därför lätt att försöka vifta bort dem. Även om är svårt, kan det emellertid vara av avgörande betydelse för den som är utsatt att du tar upp saken med personen själv eller med polisen. Detta kan vara ett första steg för personen att ta sig bort från våldet och övergreppen. Om du vill kontakta polisen, men inte göra en formell polisanmälan, kan du anonymt berätta om dina misstankar. Därefter är det upp till polisen att utreda saken och bestämma om det ska göras en polisanmälan.

På sin hemsida skriver Polisen om vad du ska tänka på innan du polisanmäler brott i nära relation, bland annat för att tillvarata bevis inför en eventuell rättegång. Du hittar polisens information här: ​https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/

Behöver du hjälp med Rättsprocessen?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply