Skip to main content

Hej,

Mina föräldrar har nyligen gått bort och lämnade efter sig tillgångar till ett värde av 1 miljon kr. Innan deras bortgång gav de bort sin villa till min bror. Villan är värderad till ca 6 miljoner kr. Måste jag och min bror ändå dela lika på det arv som finns kvar? 

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När det inte finns något testamente, är utgångspunkten att barn ärver sina föräldrar och att arvet fördelas lika mellan syskon. Varje syskons del av arvet kallas för arvslott. Om något av syskonen har fått en gåva innan föräldrarnas bortgång, anses gåvan utgöra förskott på syskonets arv, förutsatt att föräldrarna inte uttrycker att gåvan inte ska vara förskott på arv. Gåvans värde ska därmed räknas in i det totala arvet efter föräldrarna och sedan avräknas från det syskon som mottagit gåvans arvslott. I ditt fall innebär detta att arvet efter dina föräldrar ska beräknas till kvarlåtenskapen + villan, det vill säga 7 miljoner kronor. Förutsatt att du och din bror är de enda syskonen, uppgår din och din brors respektive arvslotter således till 3,5 miljoner vardera. Din bror har därmed fått en gåva som uppgår till ett högre värde än hans arvslott och avräkningen innebär att han inte har någon rätt till den kvarvarande kvarlåtenskapen. Att din bror har fått en gåva till ett värde som överstiger hans arvslott, innebär samtidigt att det inte finns tillräckligt med pengar för att du ska få hela din arvslott. Din bror är som huvudregel inte heller skyldig att ersätta den resterande delen av din arvslott. I ditt fall innebär gåvan till din bror emellertid att det inte finns pengar för att täcka din så kallade laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, i ditt fall 1,75 miljoner kr. Varje barn har en legal rätt till sin laglott och den som har fått en gåva som inskränker barnets laglott, måste därför ersätta barnet i den utsträckning som krävs för att barnet ska få sin laglott. Du har således rätt att få hela kvarlåtenskapen, det vill säga 1 miljon, och dessutom rätt att få ersättning av din bror till ett värde av 750 000 kr.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply