Skip to main content
Arvsrätt och testamente

Förskott på arv mellan syskon

Hej,

Min pappa lämnade efter sig ca 500 000 kr, men skänkte innan sin bortgång bort stora delar av sina tillgångar till mig och min bror. Hur ska vi se på dessa gåvor när vi fördelar arvet?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

I detta svar utgår jag från att din pappa inte har fler barn än dig och din bror och att det inte finns något testamente. Utgångspunkten är att syskon delar lika på förälders kvarlåtenskap, vilket innebär att du och din bror som utgångspunkt ärver 250 000 kr var. Om syskonen erhållit gåvor innan förälderns bortgång, ska dessa emellertid som huvudregel ses som förskott på arv och därmed avräknas arvet. Om du exempelvis erhållit gåvor till ett värde av 50 000 kr, medan din bror har erhållit gåvor till ett värde av 100 000 kr och din bror alltså har fått 50 000 kr mer förskott på arv än dig, ska han få 50 000 kr mindre än dig vid fördelning av kvarlåtenskapen. I detta exempel ska alltså du få 275 000 kr av kvarlåtenskapen, medan din bror ska få 225 000 kr av kvarlåtenskapen. Detta gäller dock inte om er pappa uttryckt att gåvorna inte ska vara förskott på arv. I detta fall ska gåvorna inte ses som en del av arvet och ni ska därför dela lika på kvarlåtenskapen. För att komplicera det hela ytterligare finns bestämmelser om laglottsskydd, vilka innebär att barn alltid har rätt till sin så kallade laglott. Laglottsskyddet innebär i ert fall att du och din bror har rätt till hälften av hälften av det totala arvet var. Om det föreligger omständigheter som omöjliggör att någon av er får sin laglott, påverkar detta fördelningen av kvarlåtenskapen.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply