Skip to main content
Arvsrätt och testamente

Arvsrätt särkullbarn

Hej,

Min make har nyligen gått bort. Han har en son från ett tidigare äktenskap som säger att han har rätt till ha arvet efter sin pappa. Är det sant? Jag och min make har haft gemensamma tillgångar och att ge min makes son sitt arv hade påverkat min levnadsstandard väsentligt.

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När en make avlider görs en bodelning, där makarnas tillgångar delas upp. Utgångspunkten är i princip att makarna har rätt till hälften av de gemensamma tillgångarna. Om det följer av exempelvis testamente eller äktenskapsförord att någon egendom ska vara så kallad enskild egendom, ingår denna dock inte i bodelningen. Du har rätt till din del av era gemensamma tillgångar, medan din makes del av era gemensamma tillgångar blir hans kvarlåtenskap.

Barn till din make ärver hans kvarlåtenskap. Om ni har gemensamma barn, har dessa barn dock inte rätt att få ut sitt arv förrän efter din bortgång. I din fråga framkommer det att din make har ett så kallat särkullbarn, det vill säga ett barn som inte är ert gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång och det är alltså riktigt att din makes son från ett tidigare äktenskap har rätt att få ut sitt arv. Dock har du alltid rätt att behålla  egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som du erhåller vid bodelningen eller som utgör din enskilda egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet. År 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr och har alltså rätt att behålla minst 186 000 kr. Om du efter bodelningen inte har tillgångar till ett värde av 186 000 kr har du alltså rätt att behålla så mycket av din makes kvarlåtenskap att dina tillgångar uppgår till 186 000 kr, även om detta inkräktar på din makes sons och eventuella gemensamma barns arv.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply