Skip to main content
Boende & umgänge

När får barn bestämma var de vill bo?

Hej,

Mina föräldrar har bestämt att jag ska bo hos dem lika mycket, men jag vill bara bo hos pappa, kan de tvinga mig att bo hos mamma?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Barnets bästa viktigt i fråga om boende

Dina föräldrar har vårdnaden om dig, vilket innebär att de är skyldiga att ta hand om dig. Enligt svensk lag är barnets bästa det som ska vara utgångspunkten vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. I och med att dina föräldrar har vårdnaden om dig har de också rätt att bestämma om dig, men i takt med att du blir äldre ska även hänsyn tas till din vilja och dina åsikter. I princip gäller att dina föräldrar måste ta allt mer hänsyn till vad du vill ju äldre du är.

Din ålder spelar in

Beroende på din ålder kan du dock ha rätt att föra en självständig talan i domstol i vissa frågor. I mål om tvångsvård enligt LVU har du exempelvis sådan rätt från 15 års ålder. När det kommer till frågor om boende kan du däremot inte föra talan i domstol själv.

Kommunicera vad du vill

Om du vill att dina föräldrar ska ändra sitt beslut kan du prata med dem om det. Förklara varför du vill bo hos pappa och vad det är som gör att du känner dig trygg och mår bra där. Du kan också prata med en annan vuxen som du har förtroende för som kan hjälpa dig att kommunicera med dina föräldrar. Om dina föräldrar inte är villiga att ändra sig kan du vända dig till någon på din skola eller till socialtjänsten för att få hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply