Skip to main content
Boende & umgänge

Ingen kontakt med mina barn

Hej,

Jag har inte haft kontakt med mina barn flera år, men skulle vilja ta upp kontakten med dem. Kan jag kräva att få träffa dem?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Barn har rätt till kontakt med sina föräldrar

I Sverige har barn rätt till umgänge med båda sina föräldrar, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Detta gäller även om du inte har haft kontakt med dina barn på flera år.

Återuppta kontakt genom den andra föräldern

Du kan börja med att prata med dina barn andra förälder om att du vill återuppta kontakten med dina barn. Beroende på hur gamla barnen är kan du även ta kontakt med dem direkt men tänk då på att det kan vara traumatiskt för barnen om de inte hört av dig på flera år. Vill den andra föräldern medverka till att en kontakt återupptas kan ni komma överens om hur ni bäst går till väga för att återuppta ett umgänge.

Ansök om kontakt via tingsrätten

Om den andra föräldern inte vill medverka till att ett umgänge kommer igång kan du ansöka om stämning och yrka att tingsrätten ska fatta ett beslut om umgänge mellan barnen och dig. Inför ett sådant beslut kommer tingsrätten att ta hänsyn till din förmåga att ta hand om barnen, barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt till dina barns önskemål. Ju äldre barnen är desto större hänsyn tas till deras egen vilja.

Utgångspunkten är alltid barnens bästa

Det är viktigt att komma ihåg att det är barnets bästa som ska vara utgångspunkten vid beslut om umgänge.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply