Skip to main content
Arvsrätt och testamente

Kan en pappa göra barn arvslösa?

Hej,

Min pappa gav innan sin död bort alla sina tillgångar med det uttalade syftet att göra mig arvslös. Kan jag göra någonting åt det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Barn har ett laglottsskydd, vilket innebär att ett barn alltid har rätt att få sin laglott ur förälderns kvarlåtenskap. Om föräldern testamenterar bort all sin egendom, kan barnet således begära att testamentet ska jämkas för att barnet ska få sin laglott innan resterande egendom tillfaller testamentestagarna. Barns laglott uppgår till halva förälderns kvarlåtenskapen, fördelad lika mellan syskon. För att föräldern inte ska kunna kringgå laglottsskyddet finns även ett förstärkt laglottsskydd, som skyddar barnets laglott i det fall föräldern ger bort all sin egendom på ett sätt som kan liknas vid testamente. Det kan exempelvis rör sig om situationer där föräldern ger bort betydande egendom när hen vet att hen snart kommer gå bort, eller om situationer där föräldern tidigare i livet ger bort betydande egendom under villkoret att hen själv ska ha nyttjanderätt fram till sin död. I din fråga skriver du att din pappa gav bort all sin egendom med det uttalade syftet att göra dig arvslös och det är därmed sannolikt att det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras i ditt fall. Om du vill göra anspråk på din laglott, måste du väcka talan om detta i domstol inom ett år från det bouppteckning efter din pappa avslutades.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply