Skip to main content
Arvsrätt och testamente

Kan man testamentera bort allt när man är gift?

Hej,

Min make har testamenterat bort allt han äger till välgörenhet. Kommer jag ärva före testamentet om han dör innan mig?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det första som händer när någon av er dör är att en bodelning genomförs. I bodelningen fördelas er egendom mellan er. All egendom som inte är enskild egendom till följd av exempelvis äktenskapsförord, är så kallat giftorättsgods som ska delas lika mellan er. Om din make dör innan dig har du rätt att behålla din del av det gemensamma giftorättsgodset, medan din makes del blir hans kvarlåtenskap.

Huvudregeln är att du ärver din makes kvarlåtenskap. Genom testamente kan en make emellertid ändra denna arvsordning och i ditt fall har din make upprättat ett testamente i vilket han testamenterat all sin egendom till välgörenhet. Om din make dör innan dig, kommer hans kvarlåtenskap fördelas enligt hans testamente och du kommer inte få något arv efter honom. Det ska dock tilläggas att du alltid har rätt att få fyra prisbasbelopp efter bodelningen. År 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr. Om din del av det gemensamma giftorättsgodset inte uppgår till ett värde av 4 x 46 500 kr, alltså 186 000 kr, har du således rätt att få så mycket av din makes kvarlåtenskap att du kommer upp i denna summa innan resterande kvarlåtenskap fördelas enligt testamentet.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply