Skip to main content
Barn och vårdnad

Vad kostar en vårdnadstvist?

Hej,

Kostar det något att ha en advokat i en vårdnadstvist?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Normalt har du rättsskydd genom din hemförsäkring. Rättsskyddet brukar gälla i så kallade tvistemål, exempelvis i vårdnadstvister, och innebär att försäkringsbolaget ersätter merparten av dina kostnader för en advokat eller annan jurist under vårdnadstvisten och att du endast måste betala självrisken. Hur hög självrisken är bestämmer försäkringsbolaget, men normalt handlar det om 20-25 %. I många försäkringar finns också en karenstid för tvister som hänger samman med en separation, vilket innebär att det inte är säkert att du kan använda dig av rättsskyddet om vårdnadstvisten har uppkommit i samband med en separation eller snart efter en separation.

Om du inte kan få rättsskydd, kan du istället ha rätt till så kallad rättshjälp, vilket innebär att staten i viss utsträckning ersätter dina kostnader för juridiskt ombud i samband med vårdnadstvisten. Huruvida du har rätt till rättshjälp och i vilken utsträckning avgörs primärt av din ekonomiska situation. Innan du ansöker rättshjälp kan du boka du tid för rådgivning med en jurist, för vilket du betalar en fast avgift. Därefter kan juristen hjälpa dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply