Skip to main content

Hej,

Kan man ändra ett testamente?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga. Ett testamente kan ändras på flera olika sätt.

När det handlar om mindre ändringar, kan det vara enklast att göra dessa ändringar i det befintliga testamentet. Det är möjligt att ändra både genom att stryka och lägga till förordnanden i testamentet. Vid ändringar i testamentet måste de formkrav som gäller för upprättande av testamente vara uppfyllda. Således måste ändringarna göras skriftligen, undertecknas av testatorn och bevittnas av två vittnen. Vittnena måste vara införstådda med att handlingen är ett testamente och därefter underteckna det.

Ett alternativ till att göra ändringar i det befintliga testamentet, är att skriva ett nytt testamente som gäller samtidigt som det redan befintliga testamentet. I det nya testamentet kan testatorn både lägga till förordnanden och ange att förordnanden i det tidigare testamentet inte längre gäller. Om testatorn väljer att göra ett sådant tilläggstestamente, är det viktigt att testatorn är mycket tydlig för att undvika motstridigheter i de båda testamentena. Det nya testamentet måste uppfylla formkraven för ett testamente.

Ett sista alternativ är att återkalla det befintliga testamentet och därefter upprätta ett nytt. Ett testamente kan återkallas antingen genom ett nytt testamente som tydligt förklarar att testamentet återkallas, eller genom att testamentet totalförstörs. Därefter kan testatorn upprätta ett helt nytt testamente. Det nya testamentet måste uppfylla formkraven för ett testamente.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply