Skip to main content

Hej,

Kan jag som vårdnadshavare bli skyldig att betala skadestånd för ett brott som min dotter begått?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du har ett ansvar för din dotter och bland annat för att hon inte orsakar skada för någon annan. Om din dotter orsakar någon annan skada och blir skadeståndsskyldig, är det därför du som blir skyldig att ersätta skadan. Detta gäller i princip oavsett om hur du har agerat och vilka åtgärder du har vidtagit för att förhindra att din dotter orsakar skada. Ditt skadeståndsansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet. År 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr, vilket innebär att ditt skadeståndsansvar som mest kan uppgå till 9 300 kr. Om din dotter har mer än en vårdnadshavare, gäller detta dig och den andra vårdnadshavaren tillsammans.

I vissa fall kan det finnas skäl att jämka skadeståndet om skadeståndsansvaret framstår som orimligt. Detta kan exempelvis bli aktuellt om du inte har någon kontakt med din dotter, eller om du har gjort allt som rimligen stått i din makt för att förhindra att din dotter orsakar någon annan skada. Om du tycker att det finns skäl att jämka skadeståndet kan du kontakta en jurist som kan hjälpa dig vidare.

Med vänliga hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply