Skip to main content

Hej,

Kan jag som vårdnadshavare bli skyldig att betala skadestånd för ett brott som min dotter begått?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Principalansvar som vårdnadshavare

Som förälder och vårdnadshavare har du ett ansvar för ditt barn och bland annat för att hon inte orsakar skada för någon annan. Om din dotter orsakar någon annan skada och blir skadeståndsskyldig med anledning av ett brott blir därför du skyldig att ersätta skadan. Detta gäller i princip oavsett om hur du har agerat och vilka åtgärder du har vidtagit för att förhindra att din dotter orsakar skada genom brott. Ditt skadeståndsansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet. För år 2024 är prisbasbeloppet fastställt till 57 300 kr, vilket innebär att ditt skadeståndsansvar som mest kan uppgå till 11 460 kr. Om din dotter har mer än en vårdnadshavare, gäller skadeståndsansvaret dig och den andra vårdnadshavaren tillsammans.

Jämkning av skadestånd

I vissa fall kan det finnas skäl att jämka skadeståndet om skadeståndsansvaret framstår som orimligt. Detta kan exempelvis bli aktuellt om du inte har någon kontakt med din dotter, eller om du har gjort allt som rimligen stått i din makt för att förhindra att din dotter orsakar någon annan skada genom brott. Om du tycker att det finns skäl att jämka skadeståndet kan du kontakta en jurist som kan hjälpa dig vidare.

Med vänliga hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply