Målsägandebiträde, Särskild företrädare, Skadestånd

Kan jag som målsägande överklaga en tingsrättsdom som åklagaren inte vill överklaga?

By juni 26, 2019 juni 27th, 2019 No Comments

Hej,

Kan jag som målsägande överklaga en tingsrättsdom som åklagaren inte vill överklaga?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Som målsägande kan du överklaga en tingsrättsdom till hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelas. Till skillnad från vad som gäller när åklagaren överklagar en dom, kan du dock bli skyldig att betala för både dina och den tilltalades rättegångskostnader om hovrätten inte bifaller din överklagan. Om du väljer att överklaga en dom som inte åklagaren vill överklaga, tar du alltså en stor ekonomisk risk. Innan du bestämmer dig för om du vill överklaga, ska du även vara medveten om att åklagarens beslut att inte överklaga domen antyder att åklagaren bedömer utsikterna att vinna bifall med en överklagan som små. Om du väljer att överklaga ska överklagan ska vara skriftlig, ange vilken dom som överklagas och varför du tycker att domen ska ändras. Överklagan ska lämnas till tingsrätten, som skickar den vidare till hovrätten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

Stina Zakrisson

Advokat & grundare

Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

Ring eller maila

Leave a Reply