Skip to main content
Arvsrätt och testamente

Kan man testamentera bort alla tillgångar?

Hej,

Jag vill testamentera bort alla mina tillgångar till en förening, men undrar om jag kan göra det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Utgångspunkten är att du får testamentera bort din egendom som du önskar. Från denna utgångspunkt föreligger emellertid ett betydande undantag, nämligen om du har barn. Barn har alltid rätt till hälften av sin så kallade laglott och kan kräva att få denna även om föräldern testamenterar bort alla sina tillgångar till någon annan. Barns laglott utgör hälften av förälderns kvarlåtenskap, delad mellan eventuella syskon. Om du har barn, kan du alltså bara testamentera bort hälften av dina tillgångar. Du kan visserligen upprätta ett testamente där du testamenterar bort all din egendom och samtidigt skriver att du vill att dina barn avstår från att göra anspråk på sina laglotter, men detta har ingen rättsligt bindande verkan utan förutsätter att dina barn frivilligt avstår från att göra anspråk på dina laglotter. Det kan avslutningsvis tilläggas att eventuella barnbarn övertar förälders rätt att ärva, om det skulle vara så att du har avlidna barn.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply