Skip to main content

Hej,

Jag och min man har varit gifta i många år och äger vårt hus tillsammans. Vi båda har barn sedan tidigare äktenskap och jag vill inte att mina barn ska kunna ta huset från honom när jag dör. Kan jag ge min del av huset till honom?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

För att ge din man din del av ert gemensamma hus, måste du upprätta ett gåvobrev där det tydligt framgår att du överlåter din del av fastigheten till din man. Gåvobrevet måste undertecknas av både dig och din man. Med hänsyn till de regler som gäller för lagfart, bör din underskrift vidare bevittnas av två vittnen. För att en gåva mellan makar ska vara giltig, måste gåvobrevet dessutom registreras hos Skatteverket.

Av din fråga framkommer att ditt syfte med gåvan är att förhindra att dina barn ärver din del av huset vid din bortgång, vilket ger anledning att fundera över om gåva är en bra lösning i ditt fall. Risken är nämligen att gåvan kommer anses vara av sådan karaktär att den i princip likställs med ett testamente och därför inskränker på barnens laglott. Dina barn kan då ändå ha rätt att utkräva sin lagfästa arvsrätt. Detta kan exempelvis vara fallet om gåvobrevet är villkorat på så sätt att du har nyttjanderätt fram till din bortgång eller om gåvobrevet upprättas i en situation där det finns anledning att misstänka att du kommer gå bort innan din man. För att gåvan ska vara giltig förutsätts alltså i princip att du ger din del av huset till din man utan villkor och utan att särskild anledning att misstänka att du kommer gå bort inom en tämligen snar framtid. Vid en sådan gåva du emellertid att förlora huset till din mans barn om han skulle gå bort innan dig.

Som du märker, är din fråga inte helt okomplicerad och jag skulle rekommendera dig att boka tid med en jurist för att reda ut vad som är den bästa lösningen för dig och din man!

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply