Skip to main content
Barn och vårdnad

Får jag flytta med barn med gemensam vårdnad?

Hej,

Jag och min man har nyligen separerat och jag ska flytta till en annan stad. Får jag ta med mig barnen?

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om du och din före detta man har gemensam vårdnad om barnen, har ni gemensam rätt att bestämma över barnen och du behöver därför få hans godkännande för att flytta med barnen till en annan stad. Om din före detta man inte godkänner flytten, kan du ansöka om ensam vårdnad. Möjligheterna att få ensam vårdnad för att kunna flytta med barnen är emellertid begränsade och förutsätter i princip att ert samarbete kring barnen fungerar dåligt och att du kan visa att du är mest lämplig som vårdnadshavare. Om det föreligger skäl som innebär att barnens pappa är olämplig som vårdnadshavare kan även detta utgöra skäl för ensam vårdnad. Om du redan har ensam vårdnad om barnen, kan du flytta med dem till en annan stad utan godkännande från barnens pappa. Du måste dock ta hänsyn till pappans rätt till umgänge med barnen.

Om staden du ska flytta till ligger mycket nära er nuvarande bostadsort och flytten därför inte innebär några väsentliga förändringar för barnen, kan du flytta utan godkännande från barnens pappa och ha barnen hos dig under de tider som du och barnens pappa kommer överens om alternativt som fastställs genom dom. Detta förutsätter att barnen kan fortsätta i samma skola eller förskola och inte heller i övrigt påverkas i något väsentligt avseende.

Med vänlig hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply