Skip to main content

Hej,

Jag kommer inte överens med mitt målsägandebiträde, kan jag få byta?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du kan begära att få byta målsägandebiträde, men det krävs särskilda skäl för att rätten ska bevilja en sådan begäran. Särskilda skäl förutsätter i princip att det föreligger omständigheter som försvårar målsägandebiträdets uppdrag att tillvarata målsägandens intressen. Särskilda skäl kan således exempelvis föreligga när målsäganden inte har förtroende för målsägandebiträdet och därför inte vill anförtro sig åt biträdet. Om du känner att de svårigheterna att komma överens med ditt målsägandebiträde medför att du inte känner förtroende för att biträdet tillvaratar dina intressen på bästa sätt, tycker jag att du ska begära att få byta målsägandebiträde. I din begäran att få byta målsägandebiträde, kan du önska vem du vill ska ersätta ditt nuvarande målsägandebiträde.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply