Skip to main content

Hej,

Jag har uppfostrat min frus son om om han vore mitt eget barn. Han är vuxen nu och vi har en bra relation som det är, men framförallt med tanke på arv, skulle jag vilja adoptera honom. Kan jag göra det trots att han är vuxen?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Adoption av en vuxen förutsätter att det finns en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adoptivföräldern och adoptivbarnet. En särskild anledning kan exempelvis vara att adoptivföräldern har uppfostrat adoptivbarnet och att de genom adoptionen vill bekräfta en relation mellan dem som motsvarar den mellan barn och förälder. Utifrån informationen i din fråga, låter det som att du skulle kunna adoptera din frus son. Du kan ansöka hos en tingsrätt om att få adoptera sonen. Tingsrätten gör en bedömning av huruvida det finns en särskild anledning till adoptionen, men också huruvida adoptionen i övrigt är lämplig. Härvid tar tingsrätten exempelvis hänsyn dina personliga egenskaper, behovet av adoptionen och sonens föräldrars inställning till adoptionen. För att adoptionen ska kunna genomföras förutsätts vidare att din frus son själv samtycker till adoptionen. Ett alternativ till adoption, om det endast handlar om arvet, är att upprätta ett testamente.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply