Skip to main content
Boende & umgänge

Träffa barn från tidigare förhållande

Hej,

Jag har bott med min sambo och hennes son under 9 år. Sonen, som var 1 år när jag och min sambo flyttade ihop, har växt upp med mig och jag ser honom som min egen. Nu har jag och min sambo separerat och hon vill inte att jag träffar sonen, har jag någon rätt att få göra det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

I princip är det endast föräldrar som har rätt att träffa sina barn, men barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnet även får träffa andra som står barnet särskilt nära. Med utgångspunkt i informationen i din fråga, bedömer jag att du kan vara en person som står särskilt nära din före detta sambos son. Eftersom din före detta sambo inte låter dig träffa sonen, tycker jag att du ska vända dig till socialtjänsten. Socialtjänsten kan reda ut relationen mellan dig, din före detta sambo och hennes  son samt verka för att du och sonen ska kunna upprätthålla kontakten. Om det behövs, kan socialtjänsten även väcka talan i en domstol om att sonen ska få träffa dig. Domstolen bedömer sonens behov av att träffa dig och kan sedan besluta om så kallad umgängesrätt, vilket innebär att du och sonen får rätt att träffa varandra enligt villkoren i domen.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply