Skip to main content

Hej,

Jag har blivit utsatt för misshandel av min granne. Grannen knuffade mig mot ett staket och skrek förolämpningar. Mina glasögon gick sönder. Detta är polisanmält. Har jag rätt till skadestånd?

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det är bra att händelsen är polisanmäld. Om du inte har fått ett målsägandebiträde ska du vända dig till polisen och begära att få det. Det är en advokat som tillvaratar din rätt under förundersökning och eventuell rättegång. Målsägandebiträdet hjälper dig med skadeståndsfrågan. Om din granne åtalas och döms för misshandel så har du i regel rätt till skadestånd. Skadeståndet ska täcka de skador som brottet har orsakat. Det innebär att du har rätt till ersättning för både den fysiska smärtan som misshandeln inneburit, den psykiska kränkningen och även kostnaden för de trasiga glasögonen, förutsatt att den skadan kan härledas till grannens misshandel av dig. I första hand är det gärningsmannen, i det här fallet din granne, som ska ersätta brottsoffret genom att betala skadestånd. Skulle grannen inte betala finns det möjlighet att få ut skadestånd via brottsoffermyndigheten, som sedan i sin tur kräver grannen på detta. Vi på advokatbyrån är specialiserade inom brottsoffers rättigheter och åtar oss uppdrag som målsägandebiträden. Du kan meddela polisen att du vill att någon från Familjerättsadvokaterna företräder dig, eller kontakta oss direkt så hjälper vi till.

Med vänlig hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply