Skip to main content

Hej,

Jag har blivit utsatt för ett brott som jag inte vågar anmäla, eftersom jag är rädd för konsekvenserna av en sådan anmälan. Har jag någon rätt till skydd om jag anmäler brottet?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När du anmäler brottet kan du berätta för polisen om din rädsla. Polisen gör då en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa din trygghet. En del saker kan du göra själv för att öka din trygghet, såsom att byta namn och ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket. I allvarliga fall kan du även tillåtas använda fingerade, det vill säga påhittade, personuppgifter. En sådan ansökan måste dock framställas till Rikspolisstyrelsen och godkännas av Stockholms tingsrätt. Med hjälp av polis och åklagare kan även mer direkta skyddsåtgärder vidtas. Det kan exempelvis handla om att utfärda ett kontaktförbud mot den eller de som utsatt dig för brott, att ge dig ett trygghetspaket med ett särskilt larm eller att besluta om livvaktsskydd.

När du anmäler brottet ska polisen inleda en förundersökning. Du kan då ansöka om att få ett målsägandebiträde, det vill säga en jurist som hjälper och stöttar dig under förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträdet kan också hjälpa dig med eventuella skyddsåtgärder. Du framställer ansökan om målsägandebiträde till tingsrätten och kan om du vill önska en särskild jurist som du känner förtroende för.

Med vänliga hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply