Skip to main content

Hej,

Jag fick inbrott i min lägenhet och skulle vilja ha ett målsägandebiträde under rättegången, men tingsrätten avslog min begäran. Kan jag överklaga beslutet?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Ett målsägandebiträde kan du få när du blivit utsatt för vissa brott, framförallt brott mot person såsom misshandel eller sexualbrott. Även i andra fall, exempelvis vid ett inbrott, kan du emellertid ha rätt till ett målsägandebiträde. Detta gäller om du  med hänsyn till personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas ha ett särskilt starkt behov ett målsägandebiträde, exempelvis om du kan antas utsättas för påfrestande förhör. I ditt fall har tingsrätten beslutat att avslå din begäran om målsägandebiträde. För att överklaga beslutet måste du inom en vecka anmäler missnöje till tingsrätten och därefter inom tre veckor överklaga beslutet till hovrätten. Överklagandet måste vara skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras, exempelvis därför att du anser att utredningen och rättegången är mycket påfrestande för dig. Överklagandet lämnas till tingsrätten, som därefter överlämnar överklagandet till hovrätten. Om du inte får ett målsägandebiträde, kan du istället ha möjlighet att ha med dig en stödperson under rättegången. En stödperson är inte en jurist, utan kan vara en vän eller familjemedlem, alternativt någon från exempelvis brottsofferjouren eller annan organisation. Om du behöver hjälp att hitta en stödperson kan du vända dig till socialtjänsten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply