Skip to main content

Hej,

Jag är målsägande i en rättegång och är orolig för att känslig information om mig kommer komma ut under rättegången. Kan exempelvis information om mitt sjukdomstillstånd bli tillgängligt för alla på grund av rättegången?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

En rättegång är som huvudregel offentlig, vilket innebär att vem som helst får närvara under rättegången. I de delar det förekommer känsliga uppgifter, kan domstolen dock bestämma att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar. Detta innebär att endast rätten, målsäganden och parterna i målet får närvara när denna information läggs fram. Huruvida omständigheterna i ditt fall föranleder att rätten kommer besluta om stängda dörrar, kan jag emellertid inte bedöma utifrån informationen i din fråga. Allmänt kan det dock sägas att det krävs synnerliga skäl för att rätten ska besluta att hålla rättegången bakom stängda dörrar. Det är således inte tillräckligt att uppgifterna omfattas av sekretess.

Även den dom som domstolen meddelar i målet kommer vara offentlig, vilket innebär att vem som helst kan begära ut och läsa domen. Om det förekommer uppgifter i domen om dig som omfattas av sekretess, ska dock uppgifter som gör dig identifierbar, exempelvis ditt namn och din adress, maskeras i domen. Den som begär ut domen kommer då inte kunna se att det är du som exempelvis lider av en viss sjukdom. Givetvis kommer endast uppgifter om dig som är av relevans i målet tas upp i rättegången och domen.

Avseende vissa brott, exempelvis sexualbrott och misshandel, kan du har rätt till ett målsägandebiträde som hjälper dig innan och under rättegången. Målsägandebiträdet kan exempelvis framhålla ditt intresse av att hålla vissa delar av rättegången bakom stängda dörrar.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply