Skip to main content
Målsägandebiträde, Särskild företrädare, Skadestånd

Hur mycket skadestånd får man för misshandel?

Hej,

Hur mycket skadestånd är det rimligt att kräva efter en misshandel?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Hur mycket skadestånd det är rimligt för dig att begära beror helt på omständigheterna i ditt fall. Generellt kan det sägas att du dels har rätt till  ersättning för ekonomiska förluster, dels till ersättning för ideella skador. Till ekonomiska förluster räknas exempelvis sjukvårdskostnader, förstörda kläder och inkomstbortfall. I fråga om ideella skador har du rätt till ersättning för ‘sveda och värk’, det vill säga fysiska och psykiska besvär, och till ersättning för den kränkning av din personliga integritet som en misshandel innebär. Ersättningen för sveda och värk kan uppgå som mest till 2 500 kr/månad och ersättningen för kränkning brukar, beroende på brottets svårighetsgrad, vara mellan 5 000 – 15 000 kr. Med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet kan ersättningen för kränkning emellertid vara både högre och lägre än detta.

När du har blivit utsatt för en misshandel har du rätt till ett målsägandebiträde, en advokat eller annan jurist. Om du inte har förordnats ett målsägandebiträde, kan du be åklagaren om hjälp för att ansöka om detta när förundersökningen inletts. Om du vill ha en särskild jurist, kan du önska det i din ansökan. Målsägandebiträdets uppdrag är att företräda dig innan och under rättegången och kan bland annat hjälpa dig med ditt skadeståndsanspråk. Jag tycker därför att du ska prata med ditt målsägandebiträde om vad som är ett rimligt anspråk i ditt fall.

Med vänliga hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply