Skip to main content
Målsägandebiträde, Särskild företrädare, Skadestånd

Hur gör jag för att få skadestånd i samband med ett brott?

By juni 26, 2019juni 27th, 2019No Comments

Hej,

Hur gör jag för att få skadestånd i samband med ett brott?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om du har blivit utsatt för brott, har du ofta rätt till skadestånd. Skadeståndet kan avse alla kostnader som du haft på grund av brottet, exempelvis skada på egendom, sjukvårdskostnader och inkomstbortfall. Skadeståndet kan även avse ‘sveda och värk’, det vill säga utgöra en ersättning för den fysiska och psykiska påfrestning som brottet inneburit för dig. Du kan få hjälp att begära skadestånd av åklagaren eller av ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat eller annan jurist som du kan få om du utsatts för exempelvis sexualbrott, rån eller misshandel. Åklagaren kan hjälpa dig att ansöka om ett målsägandebiträde hos tingsrätten. Om du vill, kan du önska en särskild jurist som ditt målsägandebiträde.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Stina Zakrisson

    Advokat & grundare

    Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

    Ring eller maila

    Leave a Reply