Faderskap

Hur fastställer man faderskap för ett barn?

By april 24, 2019 juni 27th, 2019 No Comments

Hej,

Hur fastställer man faderskap för ett barn?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Frågan om faderskap regleras genom reglerna i Föräldrabalken. När ett barn föds inom äktenskapet presumerar man att mannen i äktenskapet är pappa till barnet, och han kommer att registreras som far. Om ni är sambos och inte gifta, vilket idag gäller oftare än det omvända i Sverige, behöver man skriva under papper angående faderskapet. Detta sker i regel i nära anslutning till barnets födsel och genom socialnämndens försorg. Pappan skriver under en faderskapsbekräftelse som ska godkännas av mamman och socialnämnden samt bevittnas. Om pappan inte vill skriva under så behöver domstol fastställa faderskapet genom dom. Inför domen ska domstolen givetvis reda ut att rätt man fastställs som far till barnet, vilket vanligen sker genom blodprov, s.k. DNA-test, även kallat faderskapstest. Det är mamman till barnet, i egenskap av vårdnadshavare, eller socialnämnden om inte mamman kan eller vill, som får väcka talan om faderskap.

Med vänlig hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

Stina Zakrisson

Advokat & grundare

Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

Ring eller maila

Leave a Reply