Skip to main content
Faderskap

Måste man berätta för pappan att man är gravid?

Hej,

Mitt ex är gravid och jag tror att det är mitt barn, men hon vägrar prata med mig och vill inte låta mig vara pappa till barnet. Kan jag kräva att hon ska utreda om det är mitt barn? 

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Socialtjänsten ska utreda vem som är far till ett barn och se till att faderskapet fastställs. Du kan därför vända dig till socialtjänsten och berätta om dina misstankar. Socialtjänsten ska då utreda om du är pappa till barnet genom att inhämta upplysningar från modern och andra personer som kan ha uppgifter av betydelse, exempelvis uppgifter om ert förhållande. Socialnämnden kan även vidta genetiska utredningsåtgärder, exempelvis blodundersökning. Om barnets mamma inte medverkar till utredningen, kan en domstol bestämma att genetiska utredningsåtgärder ska genomföras mot hennes vilja.

Om utredningen visar att du är pappa till barnet kan faderskap fastställas genom bekräftelse eller dom. En bekräftelse av faderskapet måste göras skriftligen och bevittnas av två personer. Dessutom måste bekräftelsen skriftligen godkännas av socialtjänsten och barnets mamma. Om bekräftelsen inte kan genomföras, exempelvis därför att barnets mamma inte godkänner den, kan du ansöka hos en domstol om att faderskapet ska fastställas genom dom.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply