Skip to main content
Faderskap

Hur får jag pappan att erkänna faderskap?

Hej,

Jag har precis blivit mamma och jag vet vem som är pappa till barnet. Barnets pappa undanhåller sig och vägrar ta ansvar, vad kan jag göra?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det framgår inte av din fråga ifall det är fastställt vem som är pappa till barnet. Om faderskap inte är fastställt, ska du vända dig till socialtjänsten. Socialtjänsten kan genom att prata med dig och andra personer som kan ha uppgifter av betydelse samt genom att vidta genetiska utredningsåtgärder utreda vem som är pappa till barnet. Därefter kan barnets pappa antingen bekräfta faderskap, eller så kan du ansöka hos domstol att faderskapet fastställas genom dom.

Föräldraskap, både faderskap och moderskap, innebär rättigheter och skyldigheter. Bland annat kan du eller barnets pappa ansöka om att ni ska ha gemensam vårdnad om barnet. Om barnets pappa inte vill samarbeta, kan en domstol i viss mån tvinga honom att ta ansvar, exempelvis genom att bestämma att han ska betala underhållsbidrag till dig. Barnets pappa är i princip även skyldig att umgås med barnet, även om detta sällan framtvingas på rättslig väg.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply