Skip to main content
Boende & umgänge

Barns boende efter skilsmässa

Hej,

Hur bestäms vem barn ska bo hos efter en skilsmässa?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Vid en äktenskapsskillnad där makarna har gemensamma barn, kan barnens boende bestämmas genom avtal eller dom. Ett avtal förutsätter att föräldrarna kan komma överens om barnens boende. Om föräldrarna inte kan komma överens, kan de istället ansöka hos en tingsrätt om att rätten genom dom ska bestämma om barnens boende. I domen utgår tingsrätten från barnens bästa. Omständigheter som beaktas är exempelvis barnens egna önskemål, föräldrarnas samarbetsförmåga och var föräldrarna bor i förhållande till barnens skolor, vänner och fritidsaktiviteter.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply