Skip to main content

Hej,

Har jag rätt till advokat när jag blivit utsatt för misshandel?

 

SVAR

Hej.

Tack för din fråga.

Rätt till advokat

Rätten till advokat är en grundläggande rättighet som säkerställer juridisk representation under rättsliga processer. I ett misshandelsfall kan du förordnas ett så kallat målsägandebiträde, som är en advokat eller biträdande jurist, om du bedöms ha ett behov av detta. Vid en misshandel anses du normalt sett ha behov av målsägandebiträde och då har du också rätt till målsägandebiträde.

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata dina intressen i målet och ge dig stöd och hjälp genom att exempelvis föra din talan. Målsägandebiträdet kan också hjälpa dig att föra talan om skadestånd. Det är tingsrätten som utser ett målsägandebiträde och du har alltid rätt att särskilt önska vilken advokat eller jurist du vill ha som biträde i ditt ärende. Vi på Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att tillvarata dina rättigheter som målsägande och hjälper till med yrkande om skadestånd under själva rättegången.

Förfarandet vid misshandelsmål

Om du har blivit utsatt för misshandel och gjort en polisanmälan kommer polis tillsammans med åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, ska inledas. Förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Dock behöver förundersökningen inte inledas, om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. (23 kap. 1§ 1st. Rättegångsbalken). Förundersökningen behöver inte heller inledas i vissa andra fall som följer av 23 kap. 4 a § och 22 § Rättegångsbalken.

Efter förundersökningen fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte. Det är om åtal väcks som domstolen kommer pröva målet vid en rättegång. Vid misshandelsfall har du generellt sett rätt till målsägandebiträde, både under perioden för förundersökningen och under rättegången.

Med vänliga hälsningar
Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply