Skip to main content

Hej,

Har jag rätt till advokat när jag blivit utsatt för misshandel?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du kan förordnas ett så kallat målsägandebiträde, som är en advokat eller annan jurist, om du bedöms ha ett behov av detta. Vid en misshandel anses du normalt sett ha ett behov av målsägandebiträde och har då också rätt att få detta. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata dina intressen i målet och ge dig stöd och hjälp. Målsägandebiträdet kan också hjälpa dig att föra talan om skadestånd.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply