Skip to main content

Hej,

Finns det något sätt för sambor att ärva varandra?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Sambor ärver inte varandra. Om samborna vill att den ena sambon ska överta den andra sambons egendom vid någon av sambornas bortgång, måste de istället upprätta ett testamente. I testamentet kan samborna bestämma vad de vill ska hända med deras respektive egendom vid någon av deras bortgång. Samborna kan exempelvis bestämma att den efterlevande sambon vid den andras bortgång ska få all dennes kvarlåtenskap. Det ska dock uppmärksammas att ett testamente aldrig kan ge samma skydd som äktenskap, eftersom barns legala arvsrätt alltid går före ett testamente. Om samborna har barn, oavsett om dessa är särkullbarn eller gemensamma barn, kommer den bortgångna sambons barn sålunda ha rätt att utkräva en del av dennes kvarlåtenskap, oavsett vad som stadgas i testamentet.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply