Skip to main content

Hej,

Får jag ha kvar mitt målsägandebiträde i hovrätten?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Målsägandebiträdets uppdrag upphör när tiden för att överklaga tingsrättsdomen har gått ut, vilket innebär att ditt målsägandebiträde inte automatiskt följer med till hovrätten. Däremot kan du begära att få ett målsägandebiträde i hovrätten. Du kan i din begäran önska att få samma målsägandebiträde som du haft i tingsrätten. Rätten gör därefter en prövning av ditt behov av målsägandebiträde och bestämmer sedan om du får ett målsägandebiträde i hovrätten. I hovrätten behöver du som målsägande normalt inte medverka i samma utsträckning som i tingsrätten, eftersom man i första hand använder inspelningar av förhör m.m. från tingsrätten. Att förhandlingarna i hovrätten på så sätt ofta är mindre påfrestande för målsäganden, kan anses påverka behovet av målsägandebiträde och det är därför inte säkert att du anses ha ett behov av målsägandebiträde i hovrätten trots att du ansågs ha ett sådant behov i tingsrätten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply