Skip to main content
Arvsrätt och testamente

Adoptivbarns arvsrätt

Hej,

Är det någon rättslig skillnad på adoptivbarn och biologiska barn exempelvis i fråga om arvsrätt?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Adopterade barn likställs med biologiska barn. Rättsligt sett görs alltså ingen skillnad på adoptivbarn och biologiska barn och adoptivföräldrarna har således samma rättigheter och skyldigheter gentemot ett adoptivbarn som gentemot ett biologiskt barn. Adoptivbarnet har därmed bland annat arvsrätt på samma sätt som biologiska barn. Adoptivbarnet ärver sålunda adoptivföräldrarnas kvarlåtenskap och har rätt till en lika stor andel som eventuella syskon, oavsett om syskonen är adopterade eller biologiska barn. Adoptivbarnet har även samma laglottsskydd som biologiska barn, vilket innebär att barnet har rätt att ärva adoptivföräldrarna och att dessa inte kan testamentera bort all sin egendom till någon annan.

I och med adoptionen klipps banden med barnets biologiska föräldrar och dessa har alltså inga rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Adoptivbarnet har dock rätt att att få veta att hen är adopterad och att få information om sitt ursprung från sina adoptivföräldrar. Adoptivbarnet har dock inga rättigheter i förhållande till de biologiska föräldrarna och har därför exempelvis ingen rätt att ärva dem.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply