Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Vem får lägenheten vid en separation?

Hej,

Vem får lägenheten vid en separation? Min partner äger lägenheten som vi bor i. Hen köpte den efter att vi träffats och vi har alltid bott i bostaden båda två. Nu ska vi separera och ingen av oss har någon bostad att flytta till. Vi har en gemensam son och jag har även en dotter från ett tidigare förhållande som jag har ensam vårdnad om. Har jag någon rätt till bostaden trots att det är hen som äger den?

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ni är sambos och inte gifta. Det som först behöver redas ut är om bostaden är att anse som samboegendom. Kravet för det är att bostaden har införskaffats för gemensamt bruk, d.v.s. att syftet vid förvärvet har varit att ni ska bo där gemensamt och ha det som erat hem. Om ni inte har avtalat bort sambolagens regler räknas lägenheten i sådant fall som samboegendom. Det betyder att du kan påkalla bodelning av samboegendom. Detta behöver göras inom ett år efter separationen. En bodelning kan ta tid, och frågan om vem som har rätt att bo i bostaden tills bodelningen genomförts kan avgöras i domstol genom att en part får kvarsittanderätt till bostaden. Avgörande är då vem som anses ha störst behov av bostaden. Där är bland annat möjligheten till annat boende, och ansvar för minderåriga barn, några av de mest avgörande faktorerna. Det låter som att era möjligheter till annat boende är likvärdiga. Däremot har du ett barn som du är den enda vårdnadshavaren för, och därmed har fullt ansvar för. Denna omständighet kan eventuellt väga över till din fördel. Avseende att få bostaden på din lott i en slutlig bodelning så krävs, om det är din tidigare sambo som äger bostaden, att du kan visa väldigt starka skäl för att behöva överta bostaden. Och detta ska givetvis ske mot ekonomisk avräkning. Om din tidigare sambo behåller bostaden i en bodelning ska hen istället lösa ut dig ekonomiskt. Vi hjälper till med frågor om bodelning och att ansöka om kvarboenderätt till bostad.

Med vänlig hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply