Skip to main content

Hej,

Jag har fick ett stort arv precis innan jag och mitt ex bestämde oss för att skilja oss. Har han rätt att få en del av arvet?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När ni skiljer er ska ni genomföra en bodelning där ert gemensamma giftorättsgods ska fördelas mellan er. Till ert gemensamma giftorättsgods hör all egendom som inte är enskild egendom. Egendom är enskild om det följer av äktenskapsförord eller genom förordnande från tredje man, exempelvis testamente eller gåvobrev. Förutsatt att arvet inte gjorts till din enskilda egendom genom exempelvis testamente, tillhör den giftorättsgodset och ska därför som huvudregel ingå i bodelningen. Från denna huvudregel finns vissa möjligheter att undanta hela eller delar av arvet genom jämkning. Dessa möjligheter är emellertid begränsade och är främst aktuella om äktenskapet varit kortvarigt.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply