Skip to main content

Hej,

Får man räkna av CSN-skulder i en bodelning?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Vid en bodelning får makarna göra avdrag för sina skulder innan boet delas. Även om studieskulder är en särskild sorts skuld, finns det inga särskilda regler kring studieskulder och en make får alltså göra avdrag för en CSN-skuld i bodelningen. Detta kan tyckas orättvist om endast en make har studerat och i vissa fall kan det bli aktuellt med jämkning. Jämkning förutsätter att en bodelning enligt den vanliga ordningen ger ett oskäligt resultat och normalt sett är studieskulder inte tillräckligt för att aktualisera jämkning.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply