Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Vad ingår i en bodelning efter skilsmässa?

Hej,

Vad ingår i en bodelning efter skilsmässa?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

I en bodelning mellan makar ingår den egendom som hör till det gemensamma giftorättsgodset, det vill säga all egendom som inte är enskild egendom. Egendom är enskild om den gjorts till enskild genom äktenskapsförord eller genom tredje mans förordnande, exempelvis testamente eller gåvobrev. Sådan egendom som trätt istället för enskild egendom är också enskild egendom. Om en make exempelvis fått pengar under villkoret att pengarna ska vara dennes enskilda egendom och maken använder pengarna för att köpa en cykel, är alltså cykeln enskild egendom. Om det inte finns någon enskild egendom, ingår all egendom enligt huvudregeln i bodelningen.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply