Skip to main content
Underhållsbidrag

Vad händer om man inte kan betala underhåll?

Hej,

Vad händer om jag inte har råd att betala underhållsbidrag till min exman?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga. Jag utgår från att du menar underhållsbidrag till barn.

Om du och din exman har ett eller flera gemensamma barn som mestadels bor hos honom, är du skyldig att betala underhållsbidrag. Hur mycket underhållsbidrag du ska betala bestäms utifrån barnets behov, men också utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Du ska således inte kunna bli skyldig att betala mer underhållsbidrag än du har råd med. Om det är så att din skyldighet att betala underhållsbidrag har bestämts till en summa som du faktiskt inte har råd att betala, exempelvis för du har gått med på ett oskäligt avtal eller för att dina ekonomiska förutsättningar väsentligen har ändrats sedan underhållsbidraget fastställdes, kan det bli aktuellt att jämka det avtal eller den dom som fastställer villkor för underhållsbidraget. Genom en jämkning kan underhållsbidragets storlek kan sättas ned. I andra fall är du emellertid skyldig att betala underhållsbidraget. Om du inte betalar, kan din exman istället få underhållsstöd från försäkringskassan som du sedan blir du skyldig att ersätta försäkringskassan.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply