Skip to main content
Underhållsbidrag

Underhållsskyldighet för gemensamma barn?

Hej,

Jag och min före detta sambo har två gemensamma barn som bor hos oss växelvis varannan vecka. Min före detta sambo tjänar mer pengar än mig och jag undrar därför om jag kan få underhållsbidrag?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När barnen bor hos båda föräldrarna växelvis, är huvudregeln att ingen av föräldrarna ska betala underhållsbidrag. Om det föreligger väsentliga skillnader i föräldrarnas ekonomiska situationer, kan det emellertid i undantagsfall bli aktuellt för den förälder som har större ekonomiskt utrymme att betala underhållsbidrag för att en likartad ekonomisk standard för barnet ska kunna upprätthållas hos båda föräldrarna. Om du anser att det föreligger sådana väsentliga skillnader i din och din före detta sambos ekonomiska situationer, kan du ansöka hos en domstol om att få underhållsbidrag fastställt. Du kan också försöka komma överens med din före detta sambo om att hen ska betala underhållsbidrag. I så fall måste ni upprätta ett skriftligt avtal som bevittnas av två personer.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply