Skip to main content
Underhållsbidrag

Hur jämka underhållsbidrag?

Hej,

När jag och min sambo separerade bestämde vi att jag skulle betala 3 000 kr i underhållsbidrag. När vi skrev avtal om det var jag ledsen och stressad och nu i efterhand tycker jag att jag betalar för mycket, kan jag kräva att ändra avtalet?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Ett avtal om underhållsbidrag kan ändras genom avtal eller dom. Antingen kan du alltså försöka komma överens med din före detta sambo om att upprätta ett nytt avtal, eller så kan du begära jämkning i domstol. Om ni kan komma överens om att upprätta ett nytt avtal finns verktyg för att beräkna rimligt underhållsbidrag på Försäkringskassans hemsida. Om ni inte kan komma överens om ett nytt avtal, kan du vända dig till domstol och begära att avtalet ska jämkas. För att domstolen ska jämka avtalet krävs antingen att det har skett en betydande förändring, exempelvis att du har fått ytterligare ett barn att försörja, eller att avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt. I ditt fall låter det som att du vill göra gällande att avtalet är oskäligt. Att avtalet är oskäligt betyder i princip att det är orimligt. Domstolen kan jämka avtalet för att det är oskäligt exempelvis om beräkningen av underhållsbidraget skett på felaktiga grunder.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply