Skip to main content
God man och förvaltare

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

Hej,

Vad är skillnaden på en god man och en förvaltare?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Godmanskap är frivilligt, vilket innebär att den som får en god man, huvudmannen, som huvudregel måste samtycka till detta. I vissa fall kan en god man dock förordnas någon som inte har förmåga att uttrycka sin inställning. Vid godmanskap har huvudmannen kvar sin rättshandlingsförmåga, det vill säga förmåga att med rättsligt bindande verkan ingå avtal och andra rättshandlingar. En god man kan därför inte bestämma över huvudmannen, utan finns där för att hjälpa huvudmannen att bestämma i olika frågor. En god man kan dock tillåtas att bestämma i huvudmannens ställe, om huvudmannen inte har förmåga att uttrycka sin inställning. Den gode mannen måste då agera utifrån huvudmannens bästa.

Förvaltarskap är däremot inte frivilligt, utan kan förordnas den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person när godmanskap inte är tillräckligt för att tillgodose detta behov, exempelvis därför att personen i fråga inte samtycker till att få en god man. Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga inom det område som förvaltarens uppdrag avser. En förvaltare kan således bestämma över huvudmannen. Förvaltaren måste givetvis agera utifrån huvudmannens bästa. Förvaltaruppdraget är ofta begränsat till vissa specifika uppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply