Skip to main content
God man och förvaltare

Vad får en god man göra och inte göra?

Hej,

Min bror har fått en god man och denne har handlat en massa saker åt honom, exempelvis en cykel, en dyr kaffemaskin och en ny TV, får han göra det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

En god mans uppdrag kan vara att bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom och/eller sörja för person. När en god man utses bestäms vad som ska ingå i uppdraget. Att köpa en cykel och hemelektronik kan vara inom ramen för en god mans uppdrag. Även om en god man handlar inom sitt uppdrag, behövs huvudmannens samtycke, vilket innebär att en god man endast får göra inköp om hen har huvudmannens samtycke. En god man måste även handla i enlighet med huvudmannens bästa och får exempelvis inte spendera huvudmannens tillgångar på ett ansvarslöst sätt.

Uppgifterna i din fråga är otillräckliga för att avgöra huruvida inköp av cykel och hemelektronik är inom ramen för den gode mannens uppdrag i din brors fall. Även om inköpen har varit inom ramen för den gode mannens uppdrag, måste hen emellertid ha haft samtycke från din bror. Samtycke kan lämnas såväl skriftligen som muntligen eller till och med konkludent, vilket innebär att samtycke kan vara svårt att utreda i efterhand. Om inköpen har skett utanför ramen för den gode mannens uppdrag eller utan samtycke från din bror, är de som huvudregel ogiltiga och ska återgå. Den gode mannen kan bli skyldig att ersätta eventuell skada som orsakats din bror. Om den gode mannen har agerat utanför sitt uppdrag eller utan samtycke, kan du som närstående även ansöka om att den gode mannen ska entledigas.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply