Skip to main content

Hej,

Kan jag i förväg bestämma att mina barn ska kunna vara ‘god man’ till mig vid eventuell demens?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du kan inte i förväg bestämma att dina barn ska bli god man till dig. Om och när du anser att du har ett behov av en god man kan du däremot ansöka om god man och föreslå att dina barn ska förordnas som god man.

Ett alternativ till godmanskap är en framtidsfullmakt i vilken du och dina barn bestämmer att de ska ansvara för dina ekonomiska och/eller personliga angelägenheter när du inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. En framtidsfullmakt måste vara skriftlig och bevittnas av två vittnen. Fullmaktshavare, i ditt fall det eller de barn som fullmakten avser, får inte vara vittne. Av fullmaktshandlingen måste det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och eventuella övriga villkor.

En framtidsfullmakt träder i kraft när du inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser, exempelvis på grund av demens. Det är som huvudregel fullmaktshavare som bedömer om framtidsfullmakten har trätt i kraft, men ni kan också i fullmakten bestämma att ikraftträdandet ska prövas av domstol.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply