Skip to main content

Hej,

Om jag har ärvt ett hus med villkoret att huset ska vara min enskilda egendom och jag sedan säljer huset och köper en lägenhet för pengarna, är även lägenheten min enskilda egendom? Eller ska den ingå i bodelningen?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Egendom som träder istället för enskild egendom är enskild egendom, om inte något annat följer av den rättshandling som gjorde den förstnämnda egendomen enskild. Detta innebär att lägenheten är din enskilda egendom, förutsatt att inget annat följer av det testamente eller gåvobrev som gjorde huset till din enskilda egendom. Dessutom måste lägenheten vara finansierad i princip uteslutande med de pengar som du fick vid försäljningen av huset. Om lägenheten delvis finansierats med andra medel, är lägenheten i denna del giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Om exempelvis 1/3 av lägenheten finansierats med lån, ska alltså 1/3 av lägenhetens värde ingå i bodelningen.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply