Skip to main content
Underhållsbidrag

Kan man få höjning av underhållsbidrag?

Hej,

Jag och min exfru separerade för snart 10 år sedan. Vi kom då överens om att vårt gemensamma barn skulle bo hos mig och att min exfru skulle betala underhållsbidrag. Min exfru har sedan dess fått en betydligt högre inkomst och tjänar mycket mer än mig. Kan jag tvinga henne att betala mer underhållsbidrag?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Underhållsbidrag fastställs genom avtal eller dom och ändras på samma sätt. För att din exfru ska betala mer underhållsbidrag kan ni alltså antingen upprätta ett nytt avtal eller vända er till domstol. Det bästa är om ni kan komma överens om ett nytt belopp och upprätta ett nytt avtal. När underhållsbidraget fastställs ska hänsyn tas till kostnader för barnet och till föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Det finns verktyg för att beräkna rimligt underhållsbidrag på Försäkringskassans hemsida. Om ni inte kan komma överens om underhållsbidraget, kan ni begära jämkning av avtalet i domstol. För att domstolen ska jämka avtalet krävs att det skett en betydelsefull förändring. Detta innebär i praktiken att din exfru måste ha en avsevärt högre inkomst nu, än när underhållsbidraget fastställdes.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply