Skip to main content
Övrigt

Vad säger sambolagen om båt?

Hej,

När jag och min exsambo blev tillsammans köpte han en båt som vi reste med på somrarna. Det var han som köpte båten, men jag har hjälpt till att betala på lånen och dessutom betalat för reparationer och annat underhåll. Har jag rätt att få ersättning för de kostnader jag haft för båten?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

En båt är inte samboegendom, vilket innebär att samborna inte delar på båten när samboförhållandet upphör. Den sambo som har köpt båten, får alltså behålla den. Om samborna har köpt båten tillsammans, har de emellertid samäganderätt, vilket innebär att de äger varsin andel i båten. I ditt fall har din exsambo köpt båten i eget namn, men utifrån informationen i din fråga, med avsikt att ni skulle använda båten gemensamt och du har dessutom bidragit ekonomiskt till både båtens inköps- och underhållskostnader. Utgångspunkten är att det är din sambos båt, men det skulle kunna vara så att du har så kallad ’dold samäganderätt’. För att du ska ha dold samäganderätt krävs i princip att (1) båten införskaffades för ert gemensamma bruk, (2) du har bidragit ekonomiskt till båtköpet och (3) att ni båda vid köptillfället hade avsikten att båten skulle ägas av er tillsammans. Om du kan visa dessa omständigheter föreligger, har du dold samäganderätt och kan kräva ersättning för dina kostnader exempelvis genom att din exsambo köper din andel av båten från dig.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply