Skip to main content
Övrigt

Skillnad mellan sambo och gift?

Hej,

Vad är skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det finns några väsentliga skillnader mellan att vara gift och att vara sambo som framförallt gör sig gällande när äktenskapet eller samboskapet upphör, antingen på grund av separation eller på grund av någon sambornas eller makarnas bortgång. Vid en eventuell separation delar således ett sambopar på samboegendom, medan ett gift par delar på gemensamt giftorättsgods. Till samboegendom tillhör endast bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk, medan all egendom som inte är enskild egendom tillhör det gemensamma giftorättsgodset. Egendom är enskild om detta följer av exempelvis äktenskapsförord eller testamente. Om paret vill fördela egendomen på ett annat sätt vid en eventuell separation kan de reglera detta genom samboavtal respektive äktenskapsförord. Samboavtal och äktenskapsförord upprättas med fördel innan samboskapet eller äktenskapet inleds. Vid någon av samborna eller makarnas bortgång är utgångspunkten vidare att makar ärver varandra, medan sambor inte gör det. Om ett sambopar vill ärva varandra måste de därför upprätta ett testamente. Ett testamente kan emellertid inte ge samma skydd som äktenskap, eftersom barn alltid ärver före testamente men inte före efterlevande make. Det föreligger även några skillnader under äktenskapets gång, såsom en underhållsskyldighet mellan makar som inte gäller mellan sambor.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply