Skip to main content
God man och förvaltare

Vad får en förvaltare bestämma?

Hej,

Min syster ska få en förvaltare. Hon tycker mycket om att gå på stan och exempelvis fika och shoppa kläder. Kommer hon inte kunna göra det när hon har fått en förvaltare?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

I och med att din syster får en förvaltare förlorar hon sin rättshandlingsförmåga inom det område som förvaltarens uppdrag avser. Förvaltarens uppdrag bestäms utifrån din systers behov. Exakt hur förvaltarskapet kommer påverka din syster, beror således på hennes behov av hjälp och stöd och hur förvaltares uppdrag därefter utformas. Förvaltarens uppgift kan avse din systers ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Om förvaltarens uppgift avser hennes ekonomiska förhållanden, kommer förvaltaren helt eller delvis bestämma över din systers ekonomi, vilket givetvis kan påverka hennes möjligheter att exempelvis shoppa. Med förvaltarens samtycke kan hon emellertid få tillgång till pengar för att exempelvis fika och shoppa kläder. Som huvudregel får din syster även förfoga över pengar hon själv tjänar. Om din syster arbetar, kan hon alltså kunna använda sin lön till nöjen såsom klädshopping och fika, förutsatt att domstolen inte har bestämt något annat. Det kan avsllutningsvis tilläggas att förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd som kommer i fråga endast när mindre ingripande åtgärder, såsom godmanskap, inte är tillräckliga för att tillgodose din systers behov av stöd och hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply