Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Min man bytte lås på bostaden, är det lagligt?

Hej,

Min man bytte lås på bostaden, är det lagligt?

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Om bostaden är er gemensamma bostad som ni bor i tillsammans – så får inte din make utestänga dig från bostaden genom att byta lås. Ett sådant agerande kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande. Vid en separation mellan makar ska i samband med skilsmässan, eller därefter, en bodelning ske mellan makarna. Först om en make har fått bostaden på sin lott genom en formell bodelning har denne rätt att ensidigt förfoga över den, och t ex byta lås. En bodelning kan ta lång tid, och är man inte överens om vem som ska bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar kan man begära att få kvarsittanderätt till bostaden. Ett sådant beslut fattas av tingsrätten och gäller som längst fram till dess att bodelning har skett. Har man fått kvarsittanderätten till bostaden har man också rätt att byta lås. Om inget av dessa scenarior föreligger – din man har inte ett beslut om kvarsittanderätt till sin fördel, och ni har inte bodelat, så är svaret alltså nej, det får han inte. Det kan vara ett brottsligt agerande från hans sida. Vi kan hjälpa till med polisanmälan, ansökan om kvarsittanderätt och frågan om bodelning.

Med vänlig hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply