Skip to main content
God man och förvaltare

Funktionsvarierad lurad på pengar

Hej,

Min kusin har en funktionsvariation som hennes ’vänner’ har utnyttjat för att lura henne på pengar. Jag tänker att hon skulle kunna behöva en god man, hur kan jag göra för att hon ska få det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Att utnyttja någons oförstånd kan utgöra brott och saken bör därför polisanmälas för att utredas vidare. Avseende din fråga om godmanskap kan en person som lider av en funktionsvariation förordnas en god man om hen behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, vilket skulle kunna vara fallet med din kusin. Du som kusin kan inte ansöka om att din kusin ska få en god man. Däremot kan hon själv eller nära anhöriga, såsom föräldrar eller syskon, ansöka om detta. Du kan därför ta upp saken med din kusin eller någon nära anhörig till henne och be personen ansöka om god man till din kusin. Om det inte finns någon som kan eller vill ansöka, kan du istället prata med socialtjänsten som kan ta saken vidare. Ansökan framställs till en tingsrätt som beslutar om din kusin ska förordnas en god man. För att hon ska förordnas en god man måste hon anses ha behov av sådan hjälp och dessutom samtycka till godmanskapet. En god man får som huvudregel inte förordnas någon som motsätter sig detta. Om en person motsätter sig godmanskap, men på grund av exempelvis en funktionsvariation behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan i vissa fall en förvaltare förordnas istället.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply