Skip to main content
Bodelning & kvarsittanderätt

Ge bort pengar innan skilsmässa

Hej,

Min fru och jag ska separera. Det är min fru som har bestämt det och dagen innan hon ansökte om skilsmässa gav hon bort i princip alla sina tillgångar till sina föräldrar utan att jag visste det. Det känns orättvist att bara mina tillgångar ska ingå i bodelningen och jag undrar om jag kan kräva att hennes föräldrar ska ge tillbaka gåvorna så att de kan ingå i bodelningen?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Eftersom din fru har gett bort betydande tillgångar i anslutning till att hon ansökte om skilsmässa, ska gåvorna ändå räknas in i bodelningen. När din frus egendom värderas, ska således värdet av gåvorna inkluderas. Därefter läggs värdet av din frus egendom samman med värdet av din egendom och slutligen delas värdet av er gemensamma egendom lika mellan er. När egendomen rent praktiskt ska fördelas utifrån den värdemässiga fördelningen, kommer det saknas egendom eftersom din fru har gett bort den. Värdet av den egendom som din fru gett bort kommer emellertid dras från hennes andel i boet och gåvorna kommer därför inte påverka dig. Det sagda gäller inte om din frus gåvor var hennes enskilda egendom, eftersom sådan egendom inte ska ingå i en bodelning. I detta fall hade du dock inte haft rätt till egendomen även om din fru inte hade gett bort den. För att bodelningen ska bli rättvis, rekommenderar jag dig att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply